Зелени покриви

home

Зелените покриви са се увеличили с 35% през последните няколко години, като само през 2008 в САЩ са инсталирани 300 000 кв.м. Най-голям принос има Чикаго с почти 50 000 кв.м., на второ място е Вашингтон с 46 000 кв.м., а в Ню Йорк новите зелени площи са 33 000 кв.м.

През тази седмица, от 3-ти до 5-ти юни в Атланта, Джорджия ще се проведе 7th Annual International Greening Rooftops Conference, придружена с тематично търговско изложение, където освен демонстрации на продукти и дизайнерски решения, ще има и обучения за проектиране, хидроизолация, инсталиране, дрениране и поддържане на зелени покриви. Темата на конференцията “Pushing the Envelope,” предполага търсенето на нови подходи, като производство на зеленчуци, подобряване на изолационните характеристики и индекса на охлаждане.

Въпреки рецесията green roof –индустрията показва траен ръст, поради належащата нужда от по-чист въздух в градовете, по-добро справяне с дъждовните води, намаляване на парниковите газове и повече зелени площи за отдих на гражданите.

home

Миналата седмица в Торонто беше приета разпоредба, която задължава всички новопостроени сгради да имат инсталирани зелени покриви. За жилищните сгради с височина над 6 етажа, минимум 50% от площта на покрива трябва да бъде „зелена”, а срокът за прилагане на разпоредбата е една година. За индустриални, обществени и търговски сгради срокът за влизане в сила на това задължение е 2 години и изискуемата площ е между 20 и 50%

Европа отново може да се похвали с най-добри традиции и най-голям опит и в тази област, особено Германия, Австрия и Швейцария. Много градове в Германия отдавна имат специфични местни разпоредби, които задължават строителните предприемачи да инсталират зелени покриви на новостроящите се сгради. Освен това местните власти често поемат 50% от стойността на зелените покриви, с което се неутрализират претенциите на строителния бранш за принудително оскъпяване на сградите.

home

Въпреки че няма надеждна и изчерпателна статистика за площта на зелените покриви, някои общински власти събират подобна информация. Така например в Берлин е известно количеството на зелените покриви, чиято площ варира в различните квартали между 5 и 30% от всички покриви.

В Лондон пък се води статистика на площта и за 2008 година тя достига 100 000 кв.м. Тук има проведени и изключително интересни наблюдения от учените от Royal Holloway University, които в продължение на няколко години проследяват развитието на различни безгръбначни и насекоми в зелените покриви. Изводът е, че зелените покриви са сериозен инструмент за съхраняване на биоразнообразието, особено на три групи – Araneae /паяци/, Coleoptera /бръмбари/ и Hymenoptera /оси, пчели, мравки/. Около 10% от видовете, обитаващи зелените покриви са или редки, или изчезващи. С което се потвърждава потенциала на зелените покриви като успешно средство за защита на биоразнообразието.

home

Великобритания може да се похвали и с един от най-големите зелени покриви в Европа – 32 000 кв.м. покриват фабриката в Goodwood, East Sussex на компаниятаRolls-Royce Motor Cars, която се слива с околните поля.

Освен че чрез зелените покриви се компенсира загубата на зелени площи и биоразнообразие, те са изключително важен елемент в системата за справяне с дъждовните води и имат значителен принос за намаляване на риска от наводнения при проливни дъждове. Зелените покриви се интегрират в т.нар. Sustainable Urban Drainage Schemes и са важен елемент от градската инфраструктура.

Край Цюрих, Швейцария се намира най-старият зелен покрив, създаден през 1914 година на езерото Moos, върху 30 000 кв.м. бетонни покриви на съоръженията на пречиствателната станция. Задачата на зелените покриви тук е да поддържат ниска температура в утаителните басейни и да предотвратяват развитието на микроорганизми в тях. Удивителен е фактът, че растителността се е развила предимно от семената, които са се намирали в използваната почва и днес този зелен покрив е дом на много растения, които са изчезнали почти напълно в областта.

Контакти

СИГМА КОЛОР ООД
Гр.Велико Търново
Ул. Сливница 19; ул Черноризец храбър 47
GSM 0988 77 22 21
GSM 0877 04 04 65
E-mail: chakmak@mail.bg sigmacolor@mail.bgоще


Гласувай за нас

BGtop